loading...

Системи автоматизації енергетичних об’єктів та підпріємств

Системи АСКТП "під ключ"

«Київська енергетична будівельна компаня» має в своєму складі інжиніринговий підрозділ – відділ автоматизації – створений та оснащений для розробки та впровадження «під ключ» систем АСКТП високовольтних підстанцій напругою 6-750 кВ, систем телемеханіки об’єктів електричних мереж та трубопроводів, диспетчерських систем (АСДК) енергетичних компаній та систем обліку і управління енергозабезпеченням промислових комбінатів та ЖКГ.

Для максимальної уніфікації проектних рішень, зниження вартості та зменшення строків впровадження, розроблена та виробляється серія комплексів керування об’єктами розподілу енергії та ресурсів «СВС-ТМ» ТУ У 27.1-32878418-001:2013, на основі комплектуючих та технології MicroSCADA Pro концерну АВВ.

або Використовуйте клавіатуру
Системи автоматизації енергетичних об’єктів та підпріємств

АСКТП ПС реалізуються на основі стандарту МЕК 61850 (системи та мережі зв’язку підстанцій), що забезпечує швидкісний та надійний обмін даними в реальному часі між мікропроцесорними пристроями РЗА, в тому числі різних виробників.

Сучасний рівень розвитку цих пристроїв дозволяє поєднувати в одному терміналі велику кількість функцій, які раніше виконувались суміжними системами, що дозволяє реалізовувати за допомогою пристроїв РЗА, крім широкого набору захисних, функції автоматики управління КА приєднання, вимірювань, реєстрації аварійних подій та визначення місця пошкодження, а також телемеханіки та зв’язку по різним стандартним цифровим протоколам.

Мережа терміналів РЗА підключається до комплексу обробки та відображення даних підстанції одної з модифікацій «СВС-ТМ-605», «СВС-ТМ-650» або «СВС-ТМ-690», яка обирається в залежності від обсягів оброблюваної інформації, числа зовнішніх пристроїв, що підключаються до комплексу, набору протоколів зв’язку та умов навколишнього середовища на об’єкті.

Замовити послугу
Запропонований принцип побудови дозволяє реалізувати всі основні функції автоматизації ПС:
 • захист силового обладнання в аварійних режимах, що можуть виникнути на підстанції та її території;
 • контроль поточного режиму та стану головної схеми підстанції з АРМ експлуатаційного персоналу;
 • керування комутаційними апаратами в нормальних (оперативне переключення) та аварійних режимах;
 • моніторинг технологічних режимів та обладнання;
 • передача необхідного обсягу інформації в систему вищого рівня – диспетчерського керування (АСДК);
 • інтеграція з підсистемами РЗА, противоаварійної автоматики та АСКОЕ;
 • реєстрація аварійних повідомлень, ведення архівів і генерація звітів;
 • реалізація засобами АРМ РЗА доступу до мікропроцесорних пристроїв релейного захисту для дистанційної зміни їх уставок, аналізу аварійних процесів і спрацювань захистів, на основі осцилограм, зафіксованих значень електричних величин та інформації про події.
АСДК для різних галузей та підприємств реалізуються на основі встановлюваного в диспетчерській оперативно-інформаційного комплексу (ОІК) на базі комплексу керування «СВС-ТМ-690» та КП телемеханіки на об’єктах, на основі одної з модифікацій комплексу керування «СВС-ТМ-605-511», «СВС-ТМ-605-540» або «СВС-ТМ-605-560», яка обирається в залежності від числа оброблюваних параметрів, набору зовнішніх пристроїв, що підключаються до комплексу та каналів зв’язку з диспетчерським пунктом.

Визначні проекти

всі проєкти
або Використовуйте клавіатуру
Перелік основних функцій, реалізованих в ОІК:
 • дистанційний контроль в реальному часі поточного режиму технологічного процесу і відображення стану обладнання на всіх об’єктах процесу;
 • телекерування комутаційними апаратами та виконавчими механізмами в нормальних (оперативне переключення) та аварійних режимах;
 • інформування диспетчера про зміну положень комутаційних апаратів та виконавчих механізмів, виходах технологічних параметрів за допустимі межі, про спрацювання захистів та систем сигналізації, з квітуванням та записом повідомлень в журнал подій (для РЗА дистанційне квітування спрацювання захистів прямо в терміналі);
 • розрахунок і відображення балансів по одержаним від приладів обліку показам;
 • ручне ведення положення нетелемеханізованих комутаційних апаратів та виконавчих механізмів;
 • передавання та одержання необхідних об’ємів інформації в суміжні та системи верхнього рівня (МЕК 60870-5-101/104, OPC та SQL);
 • динамічне забарвлення ділянок високовольтної мережі в залежності від того ділянка заземлена, знеструмлена або під напругою;
 • блокування можливості дистанційного включення вимикача при можливій подачі напруги на заземлену дільницю;
 • ведення довгострокових архівів значень технологічних величин та їх відображення у вигляді графіків та таблиць;
 • можливість роботи по резервованим каналам зв’язку, автоматичне переключення на резервний канал при втраті основного.

  

Для обробки та відображення інформації, специфічної для конкретного технологічного процесу та поставлених завдань, ОІК на основі ПЗ MicroSCADA може доповнюватись відповідними програмними системами, наприклад:

• DMS – надбудова концерну АВВ над MicroSCADA, що реалізує комплексне управління електрозабезпеченням регіону (геоінформаційна система, автоматична локалізація пошкоджень та відновлення мережі, розрахунок режимів, управління оперативним персоналом, база даних споживачів і т.д.);
• Модус – спеціалізоване ПЗ для відображення схеми всієї електромережі в одному кадрі на відеостіні, з ТП 6 кВ включно;
• ТГІД – спеціалізоване ПЗ верхнього рівня для теплових мереж (візуалізація та контроль процесів теплозабезпечення в прив’язці до карти місцевості, розрахунок і аналіз гідравлічних режимів, розрахунок експлуатаційних втрат тепла, ПКФ «Сіріус»).

Системи керуванням енергозабезпеченням промислових комбінатів та об’єктів житлово-комунального господарства будуються аналогічно вище наведеним системам і на тих самих програмних та апаратних продуктах, з урахуванням специфіки поставлених завдань.

Задачі обліку енергоспоживання та ресурсів вирішуються, в залежності від конкретного проекту, за допомогою розширення функцій впроваджуваних АСКТП та АСДК за рахунок підключення до них лічильників енергії та ресурсів або локальних систем обліку, або створенням по окремим проектам систем обліку електроенергії (АСКОЕ), тепла (АСКУТ), води, газу і т.д. В якості основи таких систем можуть використовуватись програмно-апаратні комплекси обліку вітчизняних та зарубіжних виробників – в залежності від умов Замовника.

 

Контактна інформація
всі контакти
Україна, м.Київ

01013,м. Київ, вул. Промислова, 4А

(044) 545-71-24

Відділ загальних питань

mail@kebk.com.ua

Відділ загальних питань

на карті
Ви можете зв’язатися з нами самостійно
відкрити форму для зворотнього зв’язку